Newhouse furniture, Plywood is future - Xem ngay

Kiểm tra chất lượng gỗ dán

Là nhà cung cấp Plywood chuyên nghiệp, chúng tôi thực hiện quy trình Kiểm tra TRƯỚC SẢN XUẤT Và Kiểm tra TRƯỚC KHI GIAO HÀNG cho tất cả các đơn đặt hàng ván ép của chúng tôi.

Kiểm tra TRƯỚC SẢN XUẤT cho phép chúng tôi kiểm soát chất lượng Plywood và chất lượng keo ngay từ đầu. Chúng tôi luôn cố gắng để chọn nhà cung cấp phù hợp và tốt nhất cho đơn đặt hàng của bạn.

Kiểm tra TRƯỚC KHI GIAO HÀNG cũng rất quan trọng đối với chất lượng lô hàng. Mỗi tấm gỗ dán đều được kiểm tra trực quan và độ thẩm thấu chất lỏng. Các lỗi sản xuất thông thường cũng được kiểm tra nghiêm ngặt. Ván ép chất lượng thấp sẽ bị loại ra.

Chúng tôi cũng chấp nhận sự kiểm tra của bên thứ 3 từ các công ty giám sát chất lượng.

NEW HOUSE FURNITURE, PLYWOOD IS FUTURE