Newhouse furniture, Plywood is future - Xem ngay

Doanh nghiệp xuất khẩu gỗ 'mạnh ai nấy làm' khiến năng lực cạnh tranh bị giảm sút

Doanh nghiệp xuất khẩu gỗ 'mạnh ai nấy làm' khiến năng lực cạnh tranh bị giảm sút

Doanh nghiệp xuất khẩu gỗ 'mạnh ai nấy làm' khiến năng lực cạnh tranh bị giảm sút

Xâm nhập vào các thị trường luôn là điều được doanh nghiệp xuất khẩu hướng đến. Thế nhưng với các đơn vị ngành gỗ, việc thiếu liên kết theo chiều ngang đã khiến năng lực cạnh tranh bị giảm sút, bị ép giá, thậm chí không đủ khả năng để thực hiện những đơn hàng lớn.

Những tín hiệu phục hồi nhưng chưa thể lạc quan

Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, trong số các mặt hàng chính của ngành nông nghiệp xuất khẩu trong quý I, gỗ và sản phẩm gỗ ước tính đạt 3,4 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2023.